W dniu 29.09.2023 Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Karolkowej 71 w Warszawie gościł Pana Wiceministra Pawła Wdówika Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy o nowych rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnością planowanych przez rząd, a także o rozwoju placówek dziennego pobytu w Polsce. Dziękujemy za tą owocną wizytę.