ul. Karolkowa 71
01-197 Warszawa
tel./fax 022 862 41 06
e-mail:wtzkarolkowa@ksnaw.pl

Konto Odziału Karolkowa
 WTZ Bank ING. S.A.
38 1050 1012 1000 0090 3168 7768

Warsztat Terapii Zajęciowej KSN AW
ul. Karolkowa 71 Warszawa

TERAPIA ZAJĘCIOWA

NASZE PROJEKTY


Rękodzieło
Nasze prace które możesz mieć w domu

Zapraszamy do
wspierania

Zajęcia z TRENEREM PRACY

PRACOWNIE TEMATYCZNE


Terapia
Zajęciowa

Dzięki prowadzonej przez nas rehabilitacji społecznej i zawodowej, wielu uczestników naszej placówki znalazło pracę zawodową.

WSPIERAMY PSYCHOLOGICZNIE

PROWADZIMY FIZJOTERAPIE

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

Warsztat Terapii Zajęciowej Karolkowa

ul. Karolkowa 71
Warszawa

ul. Karolkowa 71
01-197 Warszawa
tel./fax 022 862 41 06
e-mail:wtzkarolkowa@ksnaw.pl

Konto Odziału Karolkowa
PKO BP XVIII O/WA-A ul. SKIERNIEWICKA 21
62 1020 1185 0000 4202 0083 6460

Konto Stowarzyszenia
Invest Bank O/Warszawski:
28 1680 1248 0000 3000 0471 1423

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY