Nasz WTZ powstał w 1997 r. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla 45 uczestników – osób z niepełnosprawnością intelektualną – całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:30.

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z zajęć prowadzonych przez  wykwalifikowaną kadrę: instruktorów  terapii zajęciowej,  psychologa. i fizjoterapeutę. Współpracujemy z instytucjami znajdującymi się po sąsiedzku (z uczniami ze szkoły  podstawowej,  wolontariuszami 60+, mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi) – organizując różne przedsięwzięcia. Jedną z form integracji ze środowiskiem lokalnym  jest prowadzenie projektów społecznych. W ich ramach organizowane są: zajęcia plastyczne, ogrodnicze, ceramiczne i integracyjne dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Aktywizacja uczestników polega też na udziale w życiu kulturalnym – uczestnicy pomagają współtworzyć audycje Radia Wnet.

Dzięki prowadzonej przez nas rehabilitacji społecznej i zawodowej, wielu uczestników brało udział w praktykach zawodowych, część z nich podjęła pracę zawodową i ją utrzymała.

Cechą charakterystyczną placówki jest teren zielony, którym  przez wszystkie pory roku zajmują się uczestnicy Warsztatu.

Warsztat jest finansowany ze środków PFRON za pośrednictwem WCPR oraz ze środków Miasta St. Warszawy.