ul. Karolkowa 71
01-197 Warszawa
tel./fax 022 862 41 06
e-mail:wtzkarolkowa@ksnaw.pl

Konto Odziału Karolkowa
 Bank ING. S.A
38 1050 1012 1000 0090 3168 7768

KRS 0000 21 55 85