W naszym WTZ od kilku lat współpracujemy z organizacjami wspierającymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatu byli aktywizowani zawodowo przez następujące organizacje:

 

 1. Fundacja „Pomoc Maltańska”,
 2. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej koniku”,
 3. Caritas Polska,
 4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
 5. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum Dzwoni”

Ponadto uczestnicy warsztatu też brali udział w różnych szkoleniach organizowanych przez inne instytucje:

 

 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
 • Stowarzyszenie „Ożarowska”

W ciągu ostatnich lat 27 osób miało doświadczenie praktyk, szkoleń i kontaktu z doradcą zawodowym. Wśród nich 6 osób znalazło stałe zatrudnienie (od kilku lat pracują w Pizza Hut, Sodexho, piekarni, restauracji, wykonują prace ogrodnicze, w kwietniu 2015 – kolejna osoba znalazła pracę! sprząta w biurze), a 6 osób pracowało czasowo, pozostałe osoby miały trudności ze znalezieniem prac na otwartym rynku pracy (ze względu na rodzaj schorzenia, znaczną niepełnosprawność, potrzebne większe wsparcie w trakcie wykonywanej pracy nie tylko na etapie adaptacji). Natomiast w firmach o podobnym charakterze do Zakładu Pracy Chronionej wielu uczestników mogłoby znaleźć zatrudnienie. Należy nadmienić, że do WTZ Karolkowa przyjmujemy na zajęcia także osoby niesamodzielne (czterokończynowo porażone) oraz wymagające z racji bardzo dużej niepełnosprawności, epilepsji, autyzmu, stałej opieki innych osób.

W ciągu ostatnich kilku lat (oprócz 2014 roku) 3 osoby wypisały się z WTZ i szukały pracy na własną rękę.

Aktualnie w naszym WTZ mamy stały kontakt z Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum Dzwoni”. Co roku aktywizowane są nowe osoby, a te które już miały doświadczenie pracy i wróciły do warsztatu, poszukują pracy; są to osoby które pracowały kilka miesięcy lub lat w różnych miejscach np. Biblioteka Narodowa (introligatornia), teatr (prace porządkowe), hotel (stanowisko hauseman – w 2014 roku),Urząd Miasta st. Warszawy (praktyki w biurze) itp. Teraz czekają na zatrudnienie.

Pod koniec 2014 roku cztery nowe osoby podjęły współpracę z „Centrum Dzwoni”: rozpoczęły od szkoleń i konsultacji z doradcą zawodowym, na początku 2015 roku odbyli praktyki i poszukują pracy. W kwietniu 2015 roku jedna z uczestniczek podpisała umowę (pracuje w charakterze sprzątaczki).

 

W 2014 roku jeden z uczestników przebywał 3 miesiące w mieszkaniu chronionym. Udział w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym nie miał charakteru rehabilitacji zawodowej, ale dla osoby poruszającej się na wózku był dużym krokiem na drodze do samodzielności.

Oprócz szkoleń, praktyk i „próbek pracy” organizowanych przez instytucje zewnętrzne, uczestnicy mogą takowe realizować na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, są to prace poza stałymi zajęciami w pracowniach i dostosowane do możliwości i umiejętności uczestników:

 

 • pomoc w pracach biurowych (2 osoby)- pomoc w przygotowaniu listy obecności, przepisywanie na komputerze i przygotowywanie kartek z informacjami dla uczestników, segregowanie dokumentów, wkładanie do segregatorów, koszulek, niszczenie dokumentów
 • prace związane z dostarczaniem dokumentów do urzędów (5 osób)
 • prace porządkowe i naprawcze (11 osób)
 • przeprowadzanie przez jezdnię uczestników WTZ – utrwalanie umiejętności bezpiecznego poruszania się (1 osoba)
 • pomoc przy kiermaszach na imprezach (np. Wolski Korowód, Ulica Integracyjna) oraz zorganizowanie na terenie WTZ kiermaszu wymiany odzieży używanej „Ciuchowisko” – zapoznanie z praktyczną nauką zawodu sprzedawcy i kasjera, prasowanie i pranie ubrań, przygotowanie stoiska, obsługa klientów, praca w przymierzalni (większość osób)
 • pomoc związana z Bankiem Żywności (19 osób) – przygotowywanie paczek przywożenie produktów do WTZ, segregacja produktów, sprawdzanie dat ważności
 • praktyki kulinarne i udział w konkursie kulinarnym „Kucharz Doskonały” (organizowanym każdego roku) – zajęcie III miejsca w 2014 roku przez dwie osoby.