Informacje dla kandydatów do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Informacje dla kandydatów można uzyskać 
kontaktując się z panią kierownik WTZ, Katarzyną Wdowiak
pod numerem telefonu 022 862 41 06
lub osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej KSN AW,
ul. Karolkowa 71, 01-197 Warszawa.

UWAGA! Aby zostać uczestnikiem WTZ wymagane jest
orzeczenie ze wskazaniem do terapii zajęciowej!


2010-08-09 11:15:33