poprzednie zamknij następne
Aktualności bieżące


Zakończenie realizacji projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” - 31 grudnia 2020 r. 


W ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Stowarzyszenie realizowało w 2020 r. grant na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Karolowej 71 w Warszawie.

Projekt ten dotyczył pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
Projekt dofinansowany był z Funduszy Europejskich i obejmował okres od 01.09.2020 – 31.12.2020r.

Dostały ją wszystkie warsztaty – nam posłużyła do zakupu środków ochrony (np. płynów do dezynfekcji, maseczek, przyłbic, rękawiczek, sterylizatora).Mały grant z Dzielnicy Wola – listopad 2020 r.

Uczestnicy WTZ Karolkowa otrzymali środki do ochrony osobistej i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Myjki parowe, rękawiczki jednorazowe i maseczki zostały zakupione w 2020 roku ze środków przekazanych przez Dzielnicę Wola (mały grant) w listopadzie 2020 r. Pakiety były zawożone uczestnikom do domów, ale większość uczestników odbierała te środki ochrony z WTZ – wydawali je instruktorzy (w związku z tym, że w palcówce nie odbywają się zajęcia stacjonarne).
Wizyta w FSO na Żeraniu 15 września i 14 października 2020 r.

15 września i 14 października br. odbyły się dwie wycieczki na wystawę motoryzacji "KLASYKI w FSO" w FSO na Żeraniu. Znajduje się tam piękna, duża i zróżnicowana kolekcja około 300 samochodów.
Nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu była możliwa dzieki inicjatywie rodzica - taty naszej uczestniczki pana Józefa.
Na wystawie zostaliżmy otoczeni wyjątkowo troskliwą opieka przez Panią przewodnik, która była do naszej wyłącznej dyspozycji.
Ze względu na zagrożenie spowodowane trwającą epidemią, wystawa była udostepniona tylko dla naszych 8-osobowych grup, przy zachowaniu wszelkich możliwych i koniecznych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie covid-19.
Pani przewodnik z pasją i zaangażowaniem opowiadała nam o historii motoryzacji i róznych wydarzeniach związanych z prezentowanymi eksponatami.
Z obu wycieczek byliśmy bardzo zadowoleni. Jest to miejsce wyjątkowe, wywołujące wiele miłych wspomnień i godne polecenia.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam to zwiedzanie umozliwili oraz otoczyli nas troskliwą opieką.
Klikając w poniższą fotografię można obejrzeć galerię zdjęć z tej ciekawej wycieczki.


Zajęcia plenerowe 14 wrzesnia 2020 r.

Korzystając z tego, że wrzesień był ciepły i że mamy teren zielony przed warsztatem, zorganizowaliśmy zajęcia plenerowe. Donice z betonu? Ciekawy pomysł. Postanowiliśmy spróbować je wykonać.
Co było potrzebne: grupa osób chętnych do nauki prac budowlanych i brudnej roboty, grupa artystów lubiących brudną robotę, trochę betonu, wody, parę misek osłonek, niepotrzebnych materiałów oraz dużo miejsca.
Beton był rozrabiany ręcznie, bo okazało się, że to fajna zabawa. Poza tym nie mamy betoniarki oraz chcieliśmy uwzględnić aspekt terapeutyczny.
Potem kładliśmy na formę materiał zanurzony w cemencie i zostawialiśmy do wysuszenia. Doniczka była gotowa zaledwie w kilka godzin. Ubrudzeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do naszych pracowni. Efekt naszej pracy można podziwiać na poniższym zdjęciu, a po jego kliknięciu można obejrzeć galerię zdjęć pokazujących przebieg naszej pracy.


Wizyta wiceministra/pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych 7 lipca 2020 r.

W dniu 7 lipca 2020 r. odbył się w WTZ Karolkowa briefing prasowy z udziałem wiceministra/pełnomocnika Rzadu ds. osób niepełnosprawnych Pana Pawła Wdówika, Prezesa PFRON p. Michałkiewicza i zastępcy Prazesa PFRON p. Doroty Habich.

W trakcie wizyty nastąpiło ogłoszenie programu #BezpiecznyWTZ, który jest odpowiedzią na sygnały zgłaszane przez placówki dziennego pobytu dotyczące zakupu środków ochrony w okresie epidemii Covid-19.

Odwiedzając pracownie goście rozmawiali z uczestnikami warsztatu, interesowali się pracą osób niepełnosprawnych i tym między innymi, jak wykonuje się kij deszczowy zaprezentowany przez uczestników. Galeria zdjęć z wizyty jest dostępna po kliknięciu w poniższą fotografię.


Zajęcia uczestników przy pracy. 24 czerwca 2020 r.

Stęsknieni za sobą i naszym miejscem pracy powróciliśmy do naszych codziennych aktywności. Pracujemy w systemie rotacyjnym - tak, aby wszyscy uczestnicy mogli korzystać z zajęć i jednocześnie czuć się bezpiecznie podczas zajęć. Mimo oczywistych niedogodności zaakceptowaliśmy noszenie maseczek oraz przyłbic, które z każdym dniem mniej nam przeszkadzają (choć osoby z niepełnosprawnością nie mają obowiązku noszenia).
Rozpoczęliśmy prace porządkowe w ogrodzie i pracowniach po trzech miesiącach zdalnej twórczości (w przypadku uczestników). Niektórzy wrócili do swoich ulubionych robótek ręcznych (głównie Panie).
Powoli oswajamy się ze wszystkimi obostrzeniami i staramy się przestrzegać procedur. Uczestnicy z radością rozpoczęli normalna pracę. Galeria zdjęć z tych prac dostępna po kliknięciu w poniższą fotografię.

Przerwa w działalności WTZ w okresie nasilenia epidemii COVID 19 oraz wznowienie działalności od 2 czerwca 2020 r.

Od 12 marca 2020 r., w trakcie największego nasilenia epidemii COVID 19 wywołanej wirusem SARS-COV-2, nasza placówka, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego, zawiesiła zajęcia stacjonarne dla uczestników. Spowodowane to było troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników i personelu. Od 14. marca nasi pracownicy rozpoczęli pracę zdalną. Utrzymywali stały kontakt ze wszystkimi podopiecznymi i ich rodzinami. Przekazywali niezbędne informacje uczestnikom WTZ m.in. dotyczące bieżących rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego, świadczeń związanych ze stanem zawieszenia działalności warsztatu, organizowali konkursy i pracowali on-line z niektórymi uczestnikami . Pomagali w wypełnianiu i przekazywaniu druków i ankiet związanych ze stanem epidemii. Wykonywali prace ogrodnicze, porządkowe, zaopatrzeniowe, transportowe, informacyjne i inne niezbędne dla funkcjonowania placówki, przygotowywali materiały potrzebne do zbliżającego się remontu podjazdu, szyli maseczki na potrzeby Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Milanówku i Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz WTZ Karolkowa, zaopatrywali WTZ w niezbędne środki ochrony przed planowanym uruchomieniem warsztatu po okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, przygotowywali procedury niezbędne do wznowienia działalności. Od 25 maja pracownicy naszego WTZ rozpoczęli przygotowanie placówki do przyjęcia uczestników na zasadach zgodnych zaostrzonymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Otrzymaliśmy rekomendacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowane m.in. dla WTZ przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Na ich podstawie powstały PROCEDURY dla WTZ Karolkowa W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE.

Od 2 czerwca wznowiliśmy zajęcia w WTZ z zachowaniem wymaganych procedur sanitarnych.

Po kliknięciu w powyższą fotografię można obejrzeć zdjęcia przedstawiające zajęcia w nowych warunkach.


16 kwietnia 2020 r. śp. ks. Stanisław Jurczuk otrzymał pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent RP Andrzej Duda nadał

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy,

za pracę duszpasterską i działalność społeczną

 

KRZYŻ KOMANDORSKI

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pośmiertnie

 

ks. Stanisławowi Jurczukowi

 

duszpasterzowi osób niepełnosprawnych, założycielowi i prezesowi Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, inicjatorowi pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, członkowi Narodowej Rady Rozwoju.Msza św. pogrzebowa ks. Stanisława Jurczuka

W czwartek 16 kwietnia br. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej odbyła się Msza św. pogrzebowa nieodżałowanego ks. Stanisława Jurczuka, założyciela i prezesa naszego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Mszy św. przewodniczył ks. abp Rafał Markowski, poruszające kazanie wygłosił ks. infułat Jan Sikorski. Ze względu na  ograniczenia spowodowane trwającą epidemią, mogliśmy uczestniczyć w tej uroczystości jedynie za pośrednictwem transmisji internetowej, przerywanej niestety kilkakrotnie z powodu bliżej nieznanych trudności technicznych. Nagrany z transmisji film dostępny jest po kliknięciu w fotografię z uroczystości pogrzebowej.


Otwarcie ŚDS w Pęcherach 6 lutego 2020 r.

W czwartek 6 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach. Jest to 10 placówka w naszym Stowarzyszeniu. Mszę Św. odprawił ksiądz Infułat Jan Sikorski wraz z ks. proboszczem tamtejszej parafii oraz księdzem Prezesem Stanisławem Jurczukiem.

Dom mieści się na II piętrze, w budynku szkoły specjalnej. Znajduję się tam wiele nowocześnie zaaranżowanych pracowni, świetlica, szatnia. Po Mszy nastąpiły przemówienia zaproszonych ważnych gości oraz przygotowany przez Dom Pomocy Społecznej KSN AW z Brwinowa występ muzyczny.Kolejna wizyta w Radiu WNET - 15 stycznia 2020 r.

Grupa naszych uczestników była po raz kolejny w Radiu WNET - w środę 15.01.2020. Rozmawiali o nieśmiałości, uczuciach, cechach osobowości.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć klikając w poniższą fotografię.2015-05-25 10:13:31 | drukuj
1% dla WTZ Karolkowa
Współpracujemy