poprzednie zamknij następne
PROO - Remonty
 W ramach programu PROO, w roku 2020 wykonany został remont łazienek. Zainstalowano m.in. 2 umywalki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (oraz 1 standardową) oraz 1 toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (oraz 1 standardową), zakupiono 3 krany ( w tym 2 sztuki na przycisk mając na uwadze oszczędne zużywanie wody przez uczestników warsztatu). Zakup 2 kranów na przycisk z mieszalnikiem wody nie był planowany. Decyzję o jego zakupie podjęto mając na względzie koszty zużycia wody. Zgodnie z ofertą należało wykonać montaż 2 stelaży wraz z zabudową. Zamontowana została 1 taka toaleta- druga zakupiona standardowa.
Podczas remontu okazało się, że prace budowlane prowadzone w 1999 roku zostały wykonane nieprofesjonalnie, co sprawiło, że koszty przeróbek hydraulicznych oraz prace związane z udrożnieniem 2 odpływów okazały się większe i trudniejsze niż zakładano.
Koszt remontu przekroczył zaplanowaną w budżecie PROO kwotę. Dodatkowe koszty zostały pokryte z innych środków. 

   


2020-12-18 11:16:05 | drukuj
1% dla WTZ Karolkowa
Współpracujemy